VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

Inese Vasiļevska, reģistrācijas Nr. 30096412066, adrese: Mārtiņi, Baldones pagasts, Baldones novads, LV-2125, turpmāk saukta "Pārdevēja", no vienas puses, nodrošina tīmekļa lapā www.ruute.lv, turpmāk saukta "Mājas lapa", pieejamo saturu un pārdod dabīgo kosmētiku un Latvijā audzētas un ievāktas augu tējas. Persona, turpmāk saukta "Pircējs", izmantojot interneta starpniecību, iegādājas no Pārdevējas šajā Mājas lapā piedāvātos kosmētikas līdzekļus vai citus e-veikalā pieejamos produktus, turpmāk tekstā "Preces", noslēdz šādu līgumu: Pārdevēja apņemas pārdot un piegādāt Pircējam Preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam, par kuru ir veikta samaksa. Šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu, kas ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par Distances līgumu” u.c.

Mājas lapas e-veikals sadaļā, pasūtot preci un pirms apmaksas veikšanas, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, ka saprot tos, un piekrīt tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.                                                                                                                                                                           

MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Mājas lapu ir izveidojusi un uztur Inese Vasiļevska. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp Pārdevēju un Pircēju, kā platforma zīmola preču tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar Precēm.

CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Mājas lapā www.ruute.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Preču cenām netiek piemērots PVN nodoklis. Atkarībā no pirkuma summas pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.
Preces galīgā cena, ieskaitot piegādes izdevumus, tiks norādīta pirms distances līguma noslēgšanas.

PIRKUMU VEIKŠANA

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un apraksti ir norādīti blakus produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, Pircējam jāpievieno vēlamais produktus iepirkumu grozam. Jāaizpilda visus nepieciešamos laukus un jāizvēlas attiecīgo pakomāta adresi. Preces tiek piegādātas ar Omniva pakomātu starpniecību. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna.  Lai pabeigtu pasūtījumu, Pircējam jāveic pirkuma apmaksa. 

Ja Pircējs ir no citas valsts, ne no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, tad Pircējam jāaizpilda forma, kas atrodama mājas lapas sadaļā kontakti un jāapraksta kuru Preci pircējs vēlas iegādāties.

APMAKSAS NOTEIKUMI

Norēķinu valūta vietnē ir eiro (EUR). Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas internetbankas, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

  • Igaunija: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Pocopay un Coop Pan
  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Lietuva: Swedbank, SEB, Luminor, Šiaulių bank
  • Somija: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki 

NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, Pircējam jāapstiprina pasūtījumu un jānoklikšķina uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus, veicot pasūtījumu vai apmaksājot, Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto, pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

PIEGĀDES NOTEIKUMI

Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: Omniva pakomātu starpniecību. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā Omnivas pakomātā.

Pārdevēja nodrošina pasūtīto preču nosūtīšanu (nodošanu Omnivas pakomātā) trīs dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.

Ja Pircējs ir no citas valsts, ne no Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas, tad Pārdevēja vienojas ar Pircēju par preces saņemšanu un izmaksām, pirms rēķina izrakstīšanas.

Prece Pircējam tiek nosūtīta trīs dienu laikā pēc rēķina apmaksas saņemšanas. 

Pārdevēja neuzņemas atbildību par preču piegādātāja izpildes termiņiem. 

PIRCĒJA TIESĪBAS PAR LĪGUMAM NEATBISLTOŠU PRECI

Pārdevēja nav atbildīga par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīga Pārdevēja, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas. Ja preces nav iespējams nomainīt, Pārdevēja atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevēja uz Pircēja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējai par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevēja nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas atdot preci Pārdevējai. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējai, sedz Pircējs, izņemot gadījumus, ja iemesls atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram, nepareiza).

Pēc atpakaļ nosūtīto Preču saņemšanas Pārdevēja nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no Pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz distances līgumu.

Pārdevējai ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās Preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pasūtītās Preces ir bojātas piegādes laikā;
  • ja pircējs ir juridiska persona.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevēja patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevēja apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

PRIVĀTUMA POLITUKA UN DATU APSTRĀDE

Pārdevēja aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.
Pārdevēja iegūst Pircēja personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai Pircējam nodrošinātu labāko servisa līmeni. Pārdevēja nodod personas datus Omniva pakomātu pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu preču piegādi. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.

Mājas lapā Pircējs var pasūtīt preci, veikt pieprasījumus un pieteikties informācijas saņemšanai par jaunumiem, izpārdošanām u.c., aizpildot pieteikuma formu, kas pieejama Mājas lapas sadaļā Kontakti. Pieprasījuma apstrādei Pircējam ir jāsniedz sekojoša informācija: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, kontakttālrunis u.c. Pārdevēja apstrādā tikai tos personas datus, kurus Pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c. Pircēja sniegtā informācija palīdz Pārdevējai īstenot piedāvāto servisu, apstrādāt Pircēja pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt atbalstu.

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevēja varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt Preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi, vienošanās, pasūtījumu precizējumus un citas ziņas (kopā saukti „Paziņojumi”) pa e-pastu. Pircējs piekrīt, ka pa e-pastu nosūtīti paziņojumi atbilst noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami šādiem rakstiskas saziņas veidiem.

Pārdevēja nepieprasa un neapstrādā sensitīvos personas datus. Pārdevēja nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Pircējs sniedz tiešsaistē. Pārdevēja nepārdod un neizīrē Pircēja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. Pārdevēja veic visus iespējamos pasākumus Pircēja personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Ja Pircējam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šī cilvēka likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Inese Vasiļevska (www.ruute.lv) ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar preču iegādi, piegādi un nodošanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Pircēja datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Inese Vasiļevskas, manu partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.